Webbyt
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Liit
Webbyt
Webbyt
Liikmed
Webbyt
Liikmete teenused
Webbyt
Juhtimine
Webbyt
Põhikiri
Webbyt
Tööorganid
Webbyt
Välissidemed

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Tööorganid

Webbyt

Toimkonnad:
Vedelgaasi toimkond
Tegutseb alates 1995. aastast alates. Toimkonna liikmeteks on vedelgaasi äriühingud – Eesti Gaasiliidu liikmed. Toimkond peab 3-4 istungit aastas. Tegeleb ja aitab kaasa vedelgaasi kasutamise arengule ja selles valdkonnas olevate probleemide lahendamisele.
Toimkonnas töötavad aktiivselt toimkonna liikmed: Andrus Horm (Alexela Energia AS, toimkonna juhataja),  Matti Linamägi (AS Propaan), Andrus Laur (AS Eesti AGA) ja Tõnis Kukk (Eesti Gaasiliit).

Koolituse toimkond
Alustas EGL juhatuse otsuse kohaselt tööd 2007.a jaanuaris. Toimkond jälgib gaasiala kutse – ja täienduskoolituse olukorda ja peab sidet Kutsekoja, Tehnilise Järelevalve Amet i ja Inspecta Estonia OÜ-ga ning  korraldab temaatilisi ümarlaua arutelusid, eesmärgiga tõsta gaasiala koolituse taset.
Toimkonda kuuluvad isikud: Eva Keinast (AS Eesti Gaas, toimkonna juhataja), Tõnu Roosaar (Inspecta Estonia OÜ), Ludmilla Kurnitskaja (Gaasikasutuskoolituse OÜ), Lembit Ristik (AS Gaasivõrgud) ja Tõnis Kukk (Eesti Gaasiliit).

Tööstusgaaside komitee
Tööstusgaaside komitee moodustamine Eesti Gaasiliidu juures toimus Liidu liikmete AS Eesti AGA  ja ELME Messer Gaas AS initsiatiivil ja nende soovil ning  juhatuse heakskiitmisel on Eesti Gaasiliit alates juunist 2006 Euroopa Tööstusgaaside Assotsiatsiooni (EIGA) liige. Komitee koosseis on Andrus Laur ( AS Eesti AGA, esimees) Jaak Muug (ELME Messer Gaas AS) ja Tõnis Kukk (Eesti Gaasiliit). Komitee peab vähemalt 2 istungit aastas ja aitab kaasa tööstusgaaside kasutamise arengule ja selles valdkonnas olevate  probleemide lahendamisele.

Juhiste, standardite ja normdokumentide Nõukoda
Eesti Gaasiliidu juhatus moodustas juhiste, standardite ja normdokumentide Nõukoja 2006.a mais. Nõukoja ülesandeks on juhatuse ja tegevdirektori nõustamine EGL liikmetele vajalike juhiste ja normdokumentide koostamiseks ning eurostandardite eesti keelde tõlkimiseks.
Nõukoda tegutseb järgmises isikulises koosseisus: Lembit Ristik (AS Gaasivõrgud), Matti Linamäe (AS Propaan) ja Tõnis Kukk (Eesti Gaasiliit).