Liikmed

Liikmesäriühingud

 
AS Eesti Gaas
Sadama 7, 10111 Tallinn
Tel.   +372  630 3003
Faks +372  631 3884
http://www.gaas.ee
E-mail: info@gaas.ee 
Juhatuse esimees: ANTS NOOT
Juhatuse liikmed:   RAUL KOTOV, MARGUS KAASIK, KALEV REILJAN
Käive102,5 mln EUR
Töötajate arv: 56
Tegevusala: maagaasi import ja müük


AS Alexela
Roseni 11, 10111 Tallinn
Tel: +372 629 0000
www.alexela.ee
E-mail: alexela@alexela.ee
Juhatuse esimees: AIVO ADAMSON
Juhatuse liikmed: ANDRUS HORM, ALAN VAHT, AIVAR RÄIM, KARMO PIIKMANN
Käive 21,0 mln EUR
Töötajate arv 40
Tegevusala: elektri-, vedel- ja maagaasi müük; tööstuslike vedelgaasiseadmete paigaldus, rentimine ning korrashoid


Adven Eesti AS
Kassi 1, 12618 Tallinn
Tel.   +372 667 8600
Faks +372 667 8601
http://www.adven.ee​
E-mail: adven.eesti@adven.com
Tegevjuht, juhatuse esimees  URMO HEINAM
Juhatuse liikmed:  RAIVO MELSAS, TIIT HÕBEJÕGI
Käive 20,2 mln EUR
Töötajate arv 72
Tegevusala: soojusenergia tootmine, jaotus ja müük; maagaasi jaotus ja müük; katlamajade ehitamine ja hooldus


AS Propaan
Gaasi 6, 11415 Tallinn
Tel.   +372  607 0838
Faks +372  607 0831
http://www.propaan.ee
E-mail: info@propaan.ee
Tegevdirektor   MICHAEL KELFMANN
Käive 4,2 mln EUR
Töötajate arv: 51
Tegevusala: vedelgaasi ost, müük ja transport; gaasiseadmete paigaldus ning korrashoid


AS Eesti AGA
Valukoja 8, 11415 Tallinn
Tel.   +372 650 4500
Faks +372 650 4501
http://www.aga.ee
E-mail: aga@aga.ee
Tegevjuht  ANDRUS LAUR
Käive 17,2 mln EUR
Töötajate arv 120
Tegevusala: tööstus- ja meditsiinigaaside tootmine ja müük; gaasiseadmete rentimine, müük ning hooldus;
konsultatsioonid ja koolitused


​AS Elme Messer Gaas
Kopli 103, 11712 Tallinn
Tel  +372 610 2001
Fax +372 610 2002
http://www.elmemesser.ee
E-mail: emg@emg.blrt.ee
Tegevjuht  JEVGENI TOOM
Käive   12,1 mln EUR
Töötajate arv  47
Tegevusala: tööstuslike-, toidu-,  meditsiiniliste ja erigaaside tootmine ja müük; seadmete rent ja müük;
rakendustehnoloogiad


AS Filter
Läike tee 9, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel.   +372 606 6666
Faks +372  606 6650
http://www.filter.ee
​E-mail: filter@filter.ee
Juhatuse liige  ANTTI TOPPI
Käive 14,2 mln EUR
Töötajate arv  53
Tegevusala: energia kasutuse lahenduste, katlamajade, koostootmisjaamade ning veetöötluslahenduste müük, projekteerimine ja teostus; seadmete müük ja paigaldus; hooldus ja korrashoiuteenused. Ehitamine, ehitusjuhtimine, projekteerimine, gaasitööd, elektritööd, surveseadmetööd. Tütarettevõtted Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja Bulgaarias.


​Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Rae vald, 75301 Harjumaa
Tel.   +372 605 5160
Faks +372 605 5101
http://www.pipelife.ee
E-mail: pipelife@pipelife.ee
Tegevjuht  ANTI ORAV
Käive 19,5 mln EUR
Töötajate arv 62 
Tegevusala: plastist gaasi-, vee-ja kanalisatsioonitorustike tootmine ja müük


Uponor Infra OÜ
Osmussaare 8 A3, 13811 Tallinn
Tel.     +372 6052070
Fax.    +372 6380867
http://www.uponor.ee
E-mail: uponor.estonia@uponor.com
Juhatuse liige, tegevjuht       KAUPO KRUUS

Käive 1,2 mln EUR
Töötajate arv 17
Tegevusala: Uponori plastoru süsteemide tutvustamine; turundus ja tehniline konsultatsioon


​AS Gaasivõrgud
Gaasi 5, 11415 Tallinn
Tel.    +372 6056801
Faks. +372 6012925
http://www.gaasivorgud.ee
E-mail: gaasivorgud@gaas.ee
Juhatuse esimees, tegevjuht ROMAN BOGDANOVITŠ
Juhatuse liige                      EERIKA PENTEL
Käive 18,7 mln EUR
Töötajate arv 98
Tegevusala: maagaasi jaotus maagaasivõrgu kaudu; gaasijaotusvõrgu hooldamine ja arendamine; surugaasi tanklate hooldus


Gaasienergia AS
Kassi 1, 12618 Tallinn
Tel  +372 627 6560
Fax +372 627 6569
http://www.gaasienergia.ee
​E-mail: info@gaasienergia.ee
Juhatuse liikmed: TIIT HÕBEJÕGI, TOOMAS KUNDLA
Käive 1,5 mln EUR
Töötajate arv 5
Tegevusala: maagaasi müük;  võrguettevõtja


AS Sillamäe Veevärk
Ranna 5, 40231 Sillamäe
Tel.   +372 397 1522
Faks +372 392 4515
E-mail: sil.veevark@neti.ee
Juhatuse liige VIKTOR RODKIN
Käive 1,2 mln EUR
Töötajate arv 49
Tegevusala: gaasimüük, võrgu kaudu maagaasi  jaotamise teenuse osutamine; gaasivarustusega seotud teenuste osutamine;
gaasivarustustööd; gaasivarustusega seotud ehitustööd


​AS EG Ehitus
Radisti tee 7, Soodevahe küla, Rae vald
77322 Harju maakond
Tel.   +372 658 0240
Faks +372 658 0241
http://www.ege.ee
E-mail: info@ege.ee
Juhatuse esimees  AHTO ARUVÄLI
Käive   3,9 mln EUR
Töötajate arv  44
Tegevusala: vee-, kanalisatsiooni-ja gaasitorustike ehitus; katlamajade ehitus; gaasikoguse mõõtevahendite taatlemine


​Esmar Gaas OÜ
Rohuneeme tee 12, Haabneeme, Viimsi vald, 
74001 Harjumaa
Tel.   +372 600 0785
Faks +372 600 0781
http://www.esmarehitus.ee
E-mail: gaas@evg.ee
Juhatuse liige    PRIIT POST
Käive 0,7 mln EUR
Töötajate arv 4
Tegevusala: gaasi jaotamise teenuse osutamine; gaasi müük


​AS Ecomatic
Pärnu mnt 160B, 11317 Tallinn
Tel.   +372 650 8000
Faks +372 650 8010
http://www.ecomatic.ee
E-mail: eco@ecomatic.ee
Juhataja  VÄINO PÄRNASTE
Käive 3,3 mln EUR
Töötajate arv 50
Tegevusala: plahvatusohtlike ja mürgiste gaaside seiresüsteemid, gaasidetektorid; gaasilekete koguste detektorid, korrosiooniseire süsteemid, biogaasi analüsatorid; katlagaaside analüsaatorid, heli-ja valgusalarmsignaalid, hoonete, rajatiste ning tehnoloogiaprotsesside automaatikaseadmed ja -süsteemid; müük, paigaldus, hooldus; automaatikasüsteemide projekteerimine. Tütarettevõtted Lätis, Leedus, Venemaal (Kaliningradis ja Peterburis)


​Energate OÜ
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Tel.   +372 619 1390
Faks +372 619 1392
http://www.energate.ee
E-mail: info@energate.ee
Juhataja  HARDI SUI
Käive 2,9 mln EUR
Töötajate arv 4
Tegevusala: maagaasi võrkude arendus ja gaasi müük


​Heatconsult OÜ
Katusepapi 6, 11412 Tallinn
Tel.     +372 6006169
http://www.heatconsult.ee
E-mail: info@heatconsult.ee
Juhatuse liige, tegevjuht         IGOR KRUPENSKI
Juhatuse liige, tehniline juht   ALEKSANDR LEDVANOV
Käive 0,42 mln EUR
Töötajate arv 10
Tegevusala: soojus-ja gaasivarustuse ning katlamajade projekteerimine; kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja aurusüsteemide projekteerimine


​Gaasikasutuskoolituse OÜ
Kopli 96-20, 10416 Tallinn
Tel   +372 641 1795
Tel   +372 641 1797
Mob.+372 504 5552
http://www.gkk.ee
E-mail: gkk@gkk.ee
Juhatuse liige  LJUDMILLA KURNITSKAJA
Käive 0,24 mln EUR
Töötajate arv 18
Tegevusala: gaasi-, surveseadme-ning masinaalane koolitus ja personali sertifitseerimine


Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel:    +372  659 9470
Fax:  + 372 659 9479
http://www.inspecta.com
E-mail: estonia@inspcta.com
Käive  3,2 mln EUR
Töötajate arv 63
Juhatuse liige   TÕNU ROOSAAR
Tegevusala: seadmete audit; erinevate katsetustega seotud teenused; sertifitseerimine ja vastavushindamine
 

Nordic Gas Solutions OÜ
Ringtee 27A, 50105 Tartu
Tel:   +372 7401003
http://www.nordicgas.com
E-mail: meelis.kuusberg@nordicgas.com
Käive 0,7 mln EUR
Täätajate arv 6
Juhatuse liige    MEELIS KUUSBERG
Tegevusala: gaasitanklate ehituslik inseneertehniline projekteerimine, nõustamine ja ehitus 

Map marker

Laki 16, 10621 Tallinn

Back to top